Elisa Stichting

Doel van de stichting

Het verrichten, bevorderen en steunen van kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke, sociale en het algemene nut beogende werken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Contact

Elisastichting
t.a.v. Secretariaat
Urbanusweg 43
5914 CA Venlo

Of neem contact op via email.